• home
 • katalog filmów
 • nowości
 • szukaj
 • regulamin
 • moje dane
 • foto
 • kontakt

 • Regulamin

  1. Zapisanie do wypożyczalni jest bezpłatne.
  2. Klientem wypożyczalni może zostać każda pełnoletnia osoba, która przedstawi dowód tożsamości.
  3. Klient wypożyczalni może upoważnić w deklaracji członków swojej rodziny do korzystania z wypożyczalni. W tym wypadku klient ponosi odpowiedzialność za działania upoważnionych osób.
  4. Potwierdzeniem przynależności do wypożyczalni jest Karta Stałego Klienta.
  5. Kartę należy starannie przechowywać, a w przypadku jej utraty niezwłocznie zawiadomić pracownika wypożyczalni. Klient odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z bezprawnego użycia karty przez osoby trzecie.
  6. Klienci są zobowiązani do wniesienia opłaty za wypożyczenie kasety (płyty DVD) zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym dniu w wypożyczalni. Kaseta (płyta DVD) powinna być zwrócona najpóźniej następnego dnia do godz. 21. Kasetę należy przewinąć do początku.
  7. W przypadku nie zwrócenia kasety (płyty DVD) w terminie klient jest zobowiązany do zapłacenia sumy należnej za każdy dzień zwłoki.
  8. Wypożyczjąc kasetę VHS lub płytę DVD klient ma prawo na miejscu dokonać oceny jest stanu technicznego. W przypadku gdy klient uszkodzi nośnik, wypożyczalnia może obciążyć klienta karą w wysokości wartości nośnika.
  9. Klient wypożyczający kasetę (płytę DVD) w sobotę może zwrócić kasetę w poniedziałek bez dodatkowej opłaty.
  10. Klient ma możliwość telefonicznej rezerwacji filmu.
  11. Wypożyczoną kasetę (płytę DVD) można wykorzystywać tylko do celów prywatnych.

   
  inez&sandra Gdynia, ul. Chylońska 28, tel. 6235705